3. oddíl skautek

"Jsme skautky z Vyškova , krásná je tam příroda. Přírodu my ochráníme a při tom se pobavíme."

Plnění

Šikana

Škádlení nebo šikana?
Rozdíl mezi šikanou a škádlením nejlépe pozná ten, komu je ubližováno. Při škádlení je mezi oběma stranami vyrovnaný poměr sil, tzn. není vítěze ani poraženého. Škádlení je pro obě strany legrací, zábavou. Šikana je pro jednu stranu zábava a legrace, pro druhou ponižování a bolest.
 
Co je to šikana?
O šikanu se jedná, jestliže je někomu opakovaně ubližováno a on se nedokáže ubránit. Ubližování může mít různou formu, od posměšků, pomluv a ignorování, přes ničení, schovávání věcí až po vydírání, bití a ponižování. Šikanovat může například spolužák, skupina spolužáků, žák či žáci z jiné třídy nebo školy a v některých případech i učitel. Se šikanou se můžeme setkat nejen ve škole, na hřišti, v zájmových kroužcích ale mohou ji zažít i rodiče v zaměstnání. Šikanující chce získat moc a převahu nad ostatními a zároveň skrýt své vlastní obavy a nejistoty.
 
Jsem svědkem šikany, co mám dělat?
Myslíš, že je někdo v tvém okolí šikanován a cítíš, že je potřeba mu pomoci?
Možná váháš, jestli to není žalování, nebo "bonzování". Zkus přemýšlet tak, že ten, kterému ubližují, si sám neumí pomoci, ale ty mu pomoci můžeš. Jestliže cítíš, že se mezi spolužáky děje něco, co není v pořádku, promluv si o tom s někým.
Nejúčinněji mu můžeš pomoci, pokud se obrátíš na dospělého, kterému důvěřuješ. Jestliže nikoho takového nemáš, můžeš kontaktovat poradnu.
 
Zažívám šikanu a potřebuji pomoc
Jsi šikanován/a? Máš obavy z jiného žáka?Ubližuje ti někdo ve škole pravidelně? Máš dojem, že tvá obrana je neúčinná?

Pokud si na otázky odpovíš kladně, je velmi pravděpodobné, že to, co zažíváš, je šikana.
Nikdo nemá právo ti ubližovat - možná jsi jiný/jiná než ostatní, ale to nesmí být důvod k ubližování.
 
Kdo ti může pomoci?
 • Obrať se na dospělého (rodič, třídní učitel, jakýkoli jiný učitel, vedoucí kroužku atd.), kterému důvěřuješ. Určitě si bude vědět rady. 
 • Můžeš kontaktovat psychologickou poradnu nebo linku bezpečí. 
Kontakty:
Minimalizace šikany, www.minimalizacesikany.cz
Sdružení Linka bezpečí (116 111) , www.linkabezpeci.cz
Amnesty International ČR, www.amnesty.cz
Společenství proti šikaně, www.sikana.org
Internet poradna, www.internetporadna.cz
 
Jak poznám, že šikanují dítě a co mám dělat?
 • Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.  
 • Nechuť jít ráno do školy, dítě se vyhýbá docházce do školy.
 • Ztráta chuti k jídlu.
 • Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
 • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze snu, např. "Nechte mě!"
 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se na ně.
 • Dítě bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě.
 • Odmítá svěřit se s tím, co je trápí.
 • Dítě žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (například opakovaně říká, že je ztratilo), případně doma krade peníze.
 • Dítě nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
 • Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, možná projevuje i zlobu vůči rodičům.

Zdroj informací: www.minimalizacesikany.cz

Poslední komentáře
12.03.2009 21:35:05: hezky udělanésmiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}smiley${1}
 
A. B. Svojsík „Skauting je jako strom, zasazený v útlém mládí do srdce člověka. Roste a mohutní s jeho vzrůstem, zapouští kořeny stále hlouběji do celé jeho bytosti a plody, jež přináší, jsou rok od roku dokonalejší a hodnotnější.”