3. oddíl skautek

"Jsme skautky z Vyškova , krásná je tam příroda. Přírodu my ochráníme a při tom se pobavíme."

Plnění

Historie skautingu

Historie skautingu

1857

 • 22.2. se v Londýně narodil Robert Stephenson Smythe Baden-Powell – zakladatel skautingu a světový náčelník skautů

1860

 • v Anglii se 14.8. narodil Ernest Evan Thompson Seton zakladatel woodcraftu; první náčelník skautů v USA; spisovatel (Dva divoąi; Svitek březové kůry; Rolf zálesák; Kniha lesní moudrosti), kreslíř, malíř, zálesák a znalec přírody

1876

 • 5.9. se v Praze narodil Antonín Frantiąek Svojsík profesor tělocviku na Žižkovské reálce a zakladatel českého skautingu; místo jména Frantiąek používal přezdívku Benjamin (byl nejmladąí člen Českého pěveckého kvarteta)

1889

 • 22.2. se narodila Olave St. Clair Soames, provdaná Baden-Powell světová náčelní skautek

1895

 • 21.5. narozena Vlasta ©těpánová, provdaná Koseová iniciátorka vzniku prvního oddílu skautek

1901

 • 5.4. narozen Rudolf Plajner od r. 1939 náčelníkem Junáka

1902

 • E.T.Seton zakládá The Woodcraft League of America (Liga lesní moudrosti)
 • od 1.7. první tábor Woodcraft Indians E.T.Setona v Cos Cob

1907

 • 15.7.-9.8. Robert B-P organizuje pokusný skautský tábor na ostrově Brownsea (21 chlapců)

1908

 • v lednu zaloľen skauting v Anglii první skautská organizace na světě The Boy Scouts
 • začíná vycházet skautská příručka Scouting for Boys (Robert B-P) ve svazcích na pokračování
 • 14.4. začal vycházet i první skautský časopis na světě The Scout

1909

 • první skautská přehlídka v Crystal Palace v Londýně, mezi 10 000 skauty se poprvé objevila skupina skautek

1910

 • založena organizace anglických skautek The Girl Guides Association, během roku se zapsalo 8 000 dívek, vedení se ujímá Agnes Baden-Powell, sestra Roberta B-P, za svůj odznak zvolily dívky trojlístek
 • v Anglii utvořen odbor pro vodní skauty Sea Scouts

1911

 • A.B.Svojsík, profesor tělocviku na ľiľkovské reálce, odjel do Anglie (aby viděl skauting na vlastní oči) a Skandinávie, po návratu překládá Scouting for Boys a provádí první pokusy s vedením skautského oddílu – vede první družinu českých skautů, svých ľáků

1912

 • 1.2. vydává A.B.S. první českou brožurku o skautingu Český skaut, v květnu pak Základy junáctví
 • od 13.7. vede A.B.S. první český skautský tábor ve Vorlovských lesích pod hradem Lipnicí (13 chlapců)
 • 30.10. svatba Roberta B-P a Olave, později se jim narodili tři děti Arthur Robert Peter, Heather Grace, Betty
 • Juliette Low zakládá v USA organizaci skautek

1913

 • v březnu v Praze zahájen kurz pro rádce a vůdce zakončen 26.5. táborem v Hlubočepské údolí
 • 27.9. byl na Císařském (Trojském) ostrově zahájen první propagační junácký tábor

1914

 • 15.6. založen spolek Junák – český skaut
 • v lednu byla v Anglii založena vlčata

1915

 • 11.1. přednáąel A. B. S americkému dívčímu skautingu
 • 15.1. vyąlo první číslo časopisu Junák
 • v lednu je z iniciativy Vlasty ©těpánové-Koseové zaloľen Odbor pro dívčí výchovu skautskou
 • 24.5. na Praľské Klamovce zahájeny Jarní skautské dny ve prospěch Jedličkova ústavu, poprvé zde byly představeny české skautky
 • 28.6.-14.7. první tábor skautek u ®ivohoątě

1916

 • 10.7.-8.8. s A. B. S. tábořil i skaut Jiří Wolker
 • v Anglii vyąla příručka pro výchovu vlčat Wolf Cubs Handbook

1917

 • v květnu první projekt pro starší skauty (od příątího roku pro rovery)

1918

 • 28.10. byla vyhlášena Československá republika, druhý den byla zřízena skautská pošta a vydány první skautské známky na světě
 • 21.12. se skauti zúčastnili návratu prezidenta T. G. Masaryka do ČSR

1919

 • z podnětu Olave B-P vzniká Mezinárodní Rada skautek; 19.-20.2. první schůze
 • 7.6. byl formálně ustanoven Svaz junáků – skautů a skautek RČS, starosta Josef Rössler, náčelník A. B. S., náčelní Emilie Milčicová, místostarosta Frantiąek Bílý (navrhl název Junák)
 • 27.6. byl zvolen znak Junáka – lilie se štítkem a psí hlavou
 • 8.9. v Gilwell Parku v Anglii zahájen první Wood Badge (kurz pro výchovu vůdců) na světě
 • 28.12. vyąlo první číslo časopisu pro vůdce Vůdce

1920

 • 29.3. poprvé udělen zlatý stupeň odznaku Za čin junácký 19letý student Rudolf Plajner zachránil tři tonoucí děti
 • 23.-28.7. první mezinárodní sjezd a konference skautek v Oxfordu v Anglii
 • 30.7.-7.8. první světové Jamboree v Londýně

1922

 • 29.6.-2.7. Národní skautské slavnosti
 • 1.7. zaloľen Svaz slovanských skautů a skautek, prvním prezidentem byl A.B.S.
 • 26.6.-1.7. československé skautky přijaty na mezinárodní konferenci v Cambridge do Mezinárodní Rady skautek
 • Československo se stalo jedním ze třiceti zakládajících členských států Mezinárodního skautského ústředí, A. B. S. zvolen členem Mezinárodního skautského výboru

1923

 • od 6.7. první lesní ąkola, vedl ji F. A. Elstner

1924

 • 20.5. poprvé uděleno vyznamenání Lví skaut (Josef Polák)

1925

 • otevřena mezinárodní chata v Kanderstegu ve ©výcarsku

1926

 • 22.únor, den narození Roberta a Olave B-P, byl prohláąen za svátek vąech skautek světa Den sesterství - Thinking day
 • 4.-14.8. první dívčí lesní ąkola, vedla ji Lída Svobodová

1928

 • zaloľena Světová asociace skautek WAGGGS, Československo opět jedním ze zakládajících států

1929

 • B-P povýąen do ąlechtického stavu Lord Baden-Powell of Gilwell

1930

 • Olave B-P zvolena první a zároveň poslední světovou náčelní skautek
 • navrľena světová vlajka skautek zlatý trojlístek na modrém podkladu

1931

 • 27.6.-2.7. první slovanské Jamboree v Praze za účasti 15 000 skautů a skautek
 • první Rover Moot ve ąvýcarském Kanderstegu

1932

 • 31.6. otevřena Our Chalet ve Švýcarsku

1935

 • české skautky si začaly podkládat slibový odznak modrým trojlístkem
 • 1.12. rozpuštěni němečtí skauti, nastupují Hitlerjugend

1936

 • v lednu se začal utvářet odbor pro handicapované skauty
 • E.T.Seton navątívil s manľelkou Prahu

1938

 • první mezinárodní vlčácká konference
 • 16.7. odjel A.B.S. do Sovětského Svazu. 2.8. se vrátil těľce nemocen a 17.9. zemřel na streptokokovou nákazu, pohřben byl 20.9. za účasti 3 000 skautů a skautek na Vyšehradském hřbitově
 • 10. a 11.12. se konal mimořádný valný sjezd skautů a skautek a začala příprava ke sjednocení v nový spolek Junák

1939

 • 22.1. ustavující sněm Junáka (sjednocení Ústředí katolických skautů, Junáků volnosti a Švehlových junáků); velitel V.Vůček, náčelník B.Řehák, náčelní V.Koseová
 • 12.3. byl velitelem jmenován Bohuslav Řehák a náčelníkem Rudolf Plajner

1940

 • 28.10. nacisté likvidují skautskou organizaci v Čechách a na Moravě nařídili rozpuątění Junáka, týden nato přepadli ústředí Junáka a zabavili veąkerý majetek

1941

 • na své farmě v Keni zemřel světový náčelník lord Robert B-P

1945

 • ihned při Praľském květnovém povstání obnovena skautská činnost; náčelníkem R.Plajner

1946

 • návštěva světové náčelní Olave B-P u nás
 • v Praze odstartován první ročník Svojsíkova závodu
 • založena mohyla na Ivančeně v Beskydách uctění památky skautů popravených nacisty 24.4. 1945
 • zemřel malíř, spisovatel, přírodovědec, zálesák a zakladatel woodcraftu E. T. Seton

1948

 • vznikají akční výbory Junáka
 • Junák začleněn do Svazu československé mládeľe začala druhá likvidace našeho skautingu

1950

 • 1.1. v ústředním listě republiky Československé oznámen zánik Junáka, činnost uzavřena

1968

 • 29.3. obnovení činnosti Junáka; starostou JUDr. Antonín Sum, náčelník Dr. Rudolf Plajner, náčelní Vlasta Koseová

1969

 • 18.7. poslal americký skaut-astronaut Neil Armstrong pozdrav skautům a skautkám z paluby Apolla 11, tři dny nato byl prvním člověkem, který se prošel po Měsíci

1970

 • 1.9. skauting znovu zakázán, ustanovena jednotná dětská organizace Pionýr, některé skautské organizace vąak tajně pracovaly dál (pod hlavičkami jiných povolených organizací)

1973

 • zemřela Vlasta Koseová, jedna z největąích osobností českého dívčího skautingu

1977

 • zemřela jediná světová náčelní skautek Olave B-P

1987

 • zemřel náčelník Československého Junáka RNDr. Rudolf Plajner

1989

 • třetí obnova činnosti Junáka. 28.12. schváleny stanovy Českého Junáka svazu skautů a skautek ministerstvem vnitra a ľivotního prostředí

1990

 • na IV. řádném sněmu Junáka (obnovujícím) byla starostkou Junáka zvolena JUDr. Dagmar Bureąová, starostou Jarmil Burghauser, náčelníkem Václav Břicháček
 • na 27. mezinárodní konferenci skautek v Singapuru československé skautky opět přijaty do světové asociace WAGGGS
 • na 32. mezinárodní konferenci skautů v Paříľi naąi skauti znovu přijati do WOSM

1992

 • V. řádný sněm, starostou zvolen Jiří Navrátil, náčelníkem Ing. Zdeněk Hájek, náčelní Jaroslav Peąková
 • VI. Mimořádný sněm

1993

 • rozdělení republiky na Českou republiku a Slovenskou republiku vytvořily se nové národní organizace, které poľádaly o opětovné přijetí do WOSM a WAGGGS

1994

 • VII. Mimořádný sněm jediným ústředním orgánem je Ústřední rada Junáka

1995

 • VIII. Řádný sněm

1996

 • chlapecký kmen přijat do WOSM
 • dívčí kmen přijat do WAGGGS
Poslední komentáře
30.03.2009 18:10:56: kdo to psal takje fakt boreccsmiley${1}smiley${1}smiley${1}
 
A. B. Svojsík „Skauting je jako strom, zasazený v útlém mládí do srdce člověka. Roste a mohutní s jeho vzrůstem, zapouští kořeny stále hlouběji do celé jeho bytosti a plody, jež přináší, jsou rok od roku dokonalejší a hodnotnější.”