Věříte na kledbu faronů? Myslíte si, že lord Carnarvorn zemřel právě proto nebo to byla jen souhra náhod?smiley